!!!DVD PRO BYTOVÁ DRUŽSTVA A SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ!!!

Advokátní kancelář JUDr. Radky Chlebcové, Ph.D., pro Vás připravila speciální DVD více v sekci NOVINKY.

Hledáme pro Vás tu nejlepší cestu.

Advokátní kancelář JUDr. Radky Chlebcové, Ph.D., je dynamickou kanceláří, která je tu pro to, aby Vám pomohla najít to nejvhodnější řešení.

Řešení je pro nás výzvou.
Odbornost a rychlost jsou naší doménou.

Každý případ je jedinečný a tak k nim také přistupujeme. Hájíme zájmy našeho klienta k jeho plné spokojenosti.

Pomáháme Vám vypořádat se s neočekávaným.

Naše kancelář se vždy bude snažit o maximální výkon v co nejkratším možném čase. I přesto se kvalita služeb nikdy nezmění.

Boříme hranice.

Pomáháme Vám vypořádat se s věcmi, které se na první pohled zdály neřešitelné, a nalézt cestu tam, kde to vypadalo, že žádná není.

Vysoká odbornost a praxe.

Nabízíme školení na různá témata spojená s právní problematikou jak pro soukromý tak veřejný sektor. Více v menu školení.

 • Poskytujeme kompletní právní poradenství zejména v oblasti občanského práva, obchodního práva, bytového práva, mezinárodního práva soukromého a obchodního, ale také správního práva. Naším cílem je nejen nabídnout klientovi vysoce kvalitní poradenství zaměřené na dosažení jeho cíle a vyřešení problému, ale také na minimalizaci rizik, které mohou být s tímto řešením spojená. Domníváme se, že právník nesmí být tím, kdo Vám řekne, proč něco nejde, ale má být tím, kdo Vám pomůže najít tu nejvhodnější cestu.

 • Smluvní transakce.

  Pomáháme našim klientům s kompletní přípravou jejich transakce, a to bez ohledu na to, zda se jedná o pouhou „jednoduchou“ kupní smlouvu, nebo o složitou transakci s několika vzájemně provázanými smlouvami. Pro řadu klientů jsme úspěšně revidovali kompletní obchodní smluvní dokumentaci, aby lépe chránila jejich smluvní pozici.

  Připravíme Vám návrhy smluvních dokumentů dle Vašich požadavků tak, aby maximálně chránily Vaši smluvní pozici a minimalizovaly případné budoucí spory. Podpoříme Vás při vyjednávání, uzavírání smluvní dokumentace a také v průběhu realizace transakce. Zajistíme Vám v případě zájmu také due diligence, aby transakce mohla být realizována hladce a úspěšně.

 • Realizace investičních celků

  Máme bohaté zkušenosti s realizací dodávek investičních celků a s nastavením smluvních podmínek pro takové dodávky, ať už ve vnitrostátním nebo v mezinárodním měřítku. Připravíme pro Vaši společnost kompletní smluvní dokumentaci, doporučíme vhodnou kombinaci platebních podmínek, zajišťovacích institutů a úpravy záručních podmínek, aby Vaše transakce proběhla hladce a úspěšně. Máme zkušenosti s přípravou smluvních podkladů na základě mezinárodních obchodních podmínek FIDIC či na základě např. IADC nebo LOGIC kontraktů.

 • Korporátní problematika

  Nabízíme našim klientům pomoc s přípravou a založením nových obchodních korporací, a to bez ohledu na to, zda se jedná o společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti, veřejné obchodní společnosti, komanditní společnosti, nebo třeba družstva či společenství vlastníků jednotek.

  Připravíme Vám kompletní korporátní dokumenty (zakladatelské listiny, stanovy, jednací řády orgánů společností) a doporučíme Vám, jak nastavit jednotlivé korporátní procesy ve Vaší společnosti. Nabízíme také revizi korporátních dokumentů přijatých před 1. 1. 2014 a jejich úpravu dle požadavků nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích.

 • Bytové právo

  V oblasti bytového práva nabízíme kompletní poradenství pro společenství vlastníků jednotek, bytová družstva i pro jednotlivé samostatné vlastníky bytových jednotek nebo družstevních podílů. Poskytujeme kompletní poradenství při přípravě stanov společenství vlastníků jednotek či bytového družstva dle nového občanského zákoníku. Specializujeme se také na poskytování poradenství v souvislosti s úpravami, které musí být ve stanovách přijatých před 1. 1. 2014 provedeny vzhledem ke změnám, které přinesl nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích.

  Zabýváme se také poradenstvím v oblasti vymáhání pohledávek za dlužníky, kteří neplatí řádně platby spojené s užíváním bytu.

 • Dotační problematika

  Dlouhodobě se pohybujeme v oblasti dotační problematiky, zejména se zaměřením na oblast bydlení. Pomáhali jsme úspěšně našim klientům získat dotace z programu PANEL, programu Zelená úsporám či z programu IPRM. Úspěšně jsme zastupovali také řadu klientů, kterým dotace nebyla přidělena. V současné době spolupracujeme s Komerční bankou na realizaci programu JESSICA.

 • Mezinárodní právo soukromé

  Nabízíme našim klientům také pomoc při zpracování smluvních dokumentů či řešení sporů s mezinárodním prvkem. Provedeme Vás problematikou určení práva rozhodného a pomůžeme Vám najít místo, kde Váš spor může být rozhodován, a na základě těchto skutečností Vám navrhneme nejvhodnější řešení Vašeho problému.

 • Správní právo

  V oblasti správního práva se specializujeme nejen na poradenství v případě spáchání přestupků, ale také na zastupování klientů v případě žalob proti rozhodnutím správních orgánů nebo v případě kasačních stížností.

 • Pracovní právo

  Pro naše klienty připravujeme kompletní pracovně-právní dokumentaci, ať už se jedná o pracovní smlouvy, mzdové výměry nebo např. pomoc při přípravě pracovních řádů.


 • Ověřování podpisů

  Zajistíme Vám ověření podpisů např. na kupních smlouvách nebo např. na souhlasech, které jsou dle nového občanského zákoníku nezbytné při rozhodování bytového družstva. Můžeme Vám ověřit podpisy jak na listinách, které jsou vyhotovené naší advokátní kanceláří, tak i na listinách, na jejichž vyhotovení jsme se nijak nepodíleli. Jedná se o tzv. prohlášení o pravosti podpisu, které má stejnou váhu, jako ověření podpisu o notáře nebo na úřadě.

  Naše advokátní kancelář disponuje ověřovací knihou vydanou Českou advokátní komorou a nabízí svým klientům službu úředního ověřování podpisů - prohlášení o pravosti podpisu, jak ve svém sídle tak v na jakémkoli jiném místě, dle dohody s klientem.

  Ověřování je zpoplatněno ve výši 30,-Kč za 1 ověřený podpis.

 • Úschovy finančních prostředků.

  Za účelem zvýšení Vaší jistoty, že smlouva bude řádně a včas splněna, nabízíme služby úschovy finančních prostředků. Advokát v tomto případě vystupuje jako nezávislá třetí strana, která na základě smlouvy uzavřené mezi advokátem a ostatními smluvními stranami převezme do úschovy finanční prostředky. Může se jednat např. o kupní cenu nemovitosti nebo cenu, která má být placena na základě smlouvy o dílo. Úschova umožní naplánovat Vaši transakci zcela bez obav, pokud si nejste jisti splněním smlouvy druhou smluvní stranou.
  Výhody oproti notářské či bankovní úschově jsou zejména menší formálnost procesu zajištění úschovy a nižší náklady realizace úschovy.

 • Lektorská činnost

  JUDr. Radka Chlebcová, Ph.D., působila řadu let na Právnické fakultě Masarykovy univerzity, kde aktivně přednášela a vedla několik předmětů v Anglickém jazyce. Lektorské činnosti se věnuje i nadále a vyučuje jednak v několika MBA programech a jednak v rámci otevřených kurzů pro veřejnost a vede inhouse semináře.  Poslední konané školení:

 • SEMINÁŘE PRO BD A SVJ


  V průběhu března 2014 se v Praze a v Brně uskutečnily celkem 4 semináře pro bytová družstva a společenství vlastníků jednotek, které byly zaměřené na představení nové právní úpravy bytových družstev a společenství vlastníků jednotek platné od 1. 1. 2014.
  Advokátní kancelář JUDr. Radky Chlebcové, Ph.D., se zde postarala o srozumitelné a přehledné představení nové právní úpravy, včetně povinností, které bytová družstva a společenství vlastníků bytových jednotek v souvislosti s přechodem na novou právní úpravu mají.

  Ohlasy některých účastníků těchto seminářů:

  Před začátkem jsem si myslela, že je moje první a poslední přednáška v životě. Já jsem celý život důsledně odmítala semináře, školení, přednášky...a teď jsem si řekla: "Musím. V této problematice si přečtením NOZ (což jsem udělala) jasno neudělám. Naopak. Třeba mně pomůže JUDr.Chlebcová. A pomohla :-) I.J., Brno.

  Paní doktorku Chlebcovou nechci dále moc vychvalovat, ale mám pocit, že problematiku má v malíčku /jde-li to při úrovni legislativy vůbec/ a hlavně z ní vyzařuje osobní zájem o věc, což u mne platí nejvíc. I.F., Praha

  zpět

 • DVD PRO BYTOVÁ DRUŽSTVA A SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK


  Od 1. 1. 2014 platí v České republice zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákon č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích. Tyto zákony zcela zásadním způsobem zasáhly do problematiky bytových družstev a společenství vlastníků bytových jednotek. Přináší pro bytová družstva a společenství vlastníků bytových jednotek řadu příjemných novinek, ale také mnoho nových povinností.
  Protože nová právní úprava je relativně složitá a mnohdy těžko uchopitelná, připravili jsme pro Vás speciální DVD, které Vás novou právní úpravou a povinnostmi, které máte v souvislosti s přechodem na novou právní úpravu, provede. DVD je připraveno zvlášť pro bytová družstva a zvlášť pro společenství vlastníků bytových jednotek, a obsahuje:

  DVD pro bytová družstva:
  - Představení nové právní úpravy a povinností, které s přechodem na novou právní úpravu máte,
  - Vzorové stanovy pro bytová družstva v editovatelném formátu,
  - Komentář ke vzorovým stanovám pro bytová družstva,
  - Nejčastější otázky a odpovědi.

  DVD pro společenství vlastníků bytových jednotek:
  - Představení nové právní úpravy a povinností, které s přechodem na novou právní úpravu máte,
  - Vzorové stanovy pro společenství vlastníků bytových jednotek v editovatelném formátu,
  - Komentář ke vzorovým stanovám společenství vlastníků bytových jednotek,
  - Nejčastější otázky a odpovědi.

  Více informací na DVD.BD@ak-chlebcova.cz nebo DVD.SVJ@ak-chlebcova.cz.

  zpět

 • TRANSFORMACE OBČANSKÝCH SDRUŽENÍ


  V souvislosti s transformací občanských sdružení na spolky se často setkáváme s názorem, že transformaci vlastně není potřeba provádět, protože celý nový občanský zákoník je ve své podstatě dispozitivní. Stanovy občanských sdružení tak nemohou být s touto normou v rozporu, a stačí proto pouze upravit název občanského sdružení. Je tomu skutečně tak?
  Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "OZ"), zrušil mimo jiné zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon č. 83/1990 Sb."). Zrušením tohoto zákona byla zrušena i právní úprava občanských sdružení. V souladu s § 3045 OZ se sdružení založená podle Zákona č. 83/1990 Sb. považují za tzv. spolky podle OZ. Z ustanovení § 3041 odst. 2 OZ dále plyne, že spolky (občanská sdružení) jsou povinny změnit do 3 let od nabytí účinnosti ustanovení svých zakladatelských dokumentů tak, aby tyto byly v souladu s kogentními ustanoveními OZ. Pokud změnu neučiní, a to ani v náhradní lhůtě, která jim bude stanovena, je možné, aby byla nařízena likvidace těchto právnických osob.
  Z ustanovení § 3041 OZ tak plyne jednoznačná povinnost pro původní občanská sdružení, dnes spolky, upravit znění svých zakladatelských dokumentů. V této souvislosti se často setkávám s názorem, že jelikož je téměř celý OZ dispozitivního charakteru, není vlastně vůbec potřeba měnit stanovy občanských sdružení. Od dispozitivních norem je možné se odchýlit ve stanovách, a je-li OZ dispozitivní, nemohou s ním být stanovy v rozporu.
  S výše uvedeným názorem není bohužel možné souhlasit. Ačkoliv je úprava v OZ z převážné části dispozitivního charakteru, určité oblasti týkající se kupříkladu práv třetích osob, zákonem uvedených práv členů spolku nebo interního uspořádání korporací jsou považovány za ustanovení kogentní. Od těchto ustanovení tedy není možné se odchýlit ujednáním ve stanovách spolku. Naopak, stanovy spolku musí být v souladu s těmito kogentními ustanoveními, a pokud nejsou, je nezbytné je změnit. Ustanovení stanov, která odporují uvedeným kogentním ustanovením OZ, je nezbytné od 1. 1. 2014 pokládat za neplatná a je na ně potřeba nahlížet, jako by nebyla ve stanovách uvedena.
  Jelikož rozsah kogentnosti nové právní úpravy není v současné době zcela jednoznačně identifikovatelný, je potřeba velmi pečlivě zkoumat jednotlivá ustanovení stanov původních občanských sdružení. Ustanovení od ustanovení je tak nezbytné posoudit, zda otázky, které řeší, nejsou či nemohou být v OZ pokládány za kogentní, a zda tedy není potřeba v tomto ohledu změnit stanovy.
  Změna stanov musí být schválena na jednání nejvyššího orgánu spolku. Po schválení změn stanov je nutné všechny změny ohlásit rejstříkovému soudu prostřednictvím návrhu na zápis změn údajů. V této souvislosti je také nezbytné zapsat do spolkového rejstříku údaje, které jsou nově požadovány v souladu se zákonem č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.
  Transformace občanských sdružení není rozhodně tak jednoduchá, jak by se mohlo na první pohled jevit. V případě, že máte zájem, abychom Vám s transformací občanského sdružení na spolek pomohli, neváhejte nás kontaktovat na adrese: info@ak-chlebcova.cz.

  zpět

 • NEPLATIČI V SVJ A BD: NA JAKÉ SANKCE MÁTE NÁROK?


  Problematika neplatičů je noční můrou řady bytových družstev a společenství vlastníků jednotek. Na jaké sankce máte nárok od 1. 1. 2014, pokud nejsou platby související s bydlením řádně a včas uhrazeny?
  V oblasti dlužných plateb souvisejících s bydlením došlo od 1. 1. 2014 zásadním změnám. Sankce za prodlení s platbami za některé poskytované služby jsou uvedené v zákoně č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty (dále jen „zákon č. 67/2013 Sb.“). Mezi tyto služby patří: dodávka tepla, poskytování teplé vody, dodávka vody a odvádění odpadních vod, provoz výtahu, osvětlení společných prostor, úklid společných prostor, odvoz odpadních vod a čištění jímek, umožnění příjmu rozhlasového a televizního signálu, provoz a čištění komínů a odvoz komunálního odpadu.
  V případě, že bude dlužník v prodlení s citovanými platbami, je možné dle zákona č. 67/2013 Sb. požadovat poplatek z prodlení. Jeho výše je stanovena v § 13 odst. 2 zákona č. 67/2013 Sb., dle něhož: dostane-li se poskytovatel nebo příjemce služeb do prodlení s peněžitým plněním podle tohoto zákona, které přesahuje 5 dnů ode dne jeho splatnosti, je povinen zaplatit druhé smluvní straně poplatek z prodlení. Výše poplatku z prodlení činí za každý den prodlení 1 promile dlužné částky, nejméně však 10 Kč za každý, i započatý měsíc prodlení.
  Potud se přístup k vyčíslení příslušenství dlužné částky jeví jako jednoduchý. Výpočet příslušenství dlužné částky je však podstatně zkomplikován tím, že součástí dlužných plateb souvisejících s bydlením nejsou jen služby uvedené v § 3 odst. 2 zákona č. 67/2013 Sb. Dlužné platby v sobě mohou obsahovat i úhradu dalších služeb, zejména platby za zajištění správy domu (odměna komerčního správce).
  Platby za zajištění správy domu však nejsou uvedeny mezi platbami, na které se vztahuje zákon č. 67/2013 Sb. Proto ani v případě prodlení s úhradou té části platby související s bydlením, která odpovídá poplatku za zajištění správy domu, není možné vypočítat příslušenství dlužné platby dle zákona č. 67/2013 Sb.
  Příslušenství této části platby musí být určeno v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“). Znamená to, že příslušenství části platby související s bydlením, která odpovídá poplatku za zajištění správy domu, bude vypočteno v souladu s § 1970 OZ, který upravuje úroky z prodlení. Výše úroků z prodlení je stanovena v nařízení vlády č. 351/2013 Sb.
  V případě prodlení s platbou související s bydlením tak bude nezbytné tuto platbu vždy rozdělit na dvě části a výpočet příslušenství provést odděleně jednak pro služby uvedené v zákoně č. 67/2013 Sb. a jednak pro služby (např. platby za zajištění správy domu) zde neuvedené. Výše úroku z prodlení a poplatku z prodlení totiž není shodná.
  Proto, pokud společenství vlastníků jednotek a bytová družstva nepodniknou nezbytné právní kroky k tomu, aby se výše příslušenství, které je možné v případě prodlení s placením plateb souvisejících s bydlením sjednotila, bude výpočet příslušenství dvoukolejný a relativně složitý. V případě, že máte zájem, abychom Vám pomohli s provedením sjednocení těchto plateb tak, aby bylo možné příslušenství celé dlužné platby počítat jedním způsobem, neváhejte nás kontaktovat na adrese: info@ak-chlebcova.cz.

  zpět

 • Kde nás najdete

  Astlova 3205/1
  Praha 5, 150 03

  Telefon: +420 604 256 454

  E-mail: info@ak-chlebcova.cz

  napište nám

  Zpráva odeslána!
  Budeme se jí co nejdříve věnovat.
 • Lidé.

  JUDr. Radka Chlebcová, Ph.D., advokát,


  získala rozsáhlé zkušenosti během svého působení na pozici Vedoucího právního oddělení a lidských zdrojů velké české společnosti. Odpovídala zde za vyjednání a kompletní přípravu smluvní dokumentace pro realizaci staveb investičních celků, a to v několika státech Evropské unie. Dále se zde specializovala na pracovní právo, řízení lidských zdrojů a nastavení jednotlivých HR procesů.
  Během svého působení v advokacii se specializovala zejména na přípravu kompletní smluvní dokumentace pro řadu vnitrostátních i mezinárodních transakcí. Mnohé z těchto transakcí byly založeny na použití mezinárodních obchodních podmínek pro výstavbu investičních celků FIDIC. Radka se dále specializovala na korporátní problematiku a nastavení jednotlivých korporátních procesů, M&A transakce a problematiku veřejných zakázek.
  Rozsáhlé zkušenosti má také v oblasti dotační problematiky, kdy úspěšně zastupovala řadu klientů žádajících o dotace z evropských prostředků. Díky svým kořenům se aktivně věnuje vedle problematiky dotací také problematice bytového práva.
  Radka působila řadu let na Právnické fakultě Masarykovy univerzity, kde aktivně přednášela a vedla několik předmětů v anglickém jazyce. Lektorské činnosti se věnuje i nadále a vyučuje jednak v několika MBA programech a jednak v rámci otevřených kurzů pro veřejnost a vede také inhouse semináře.
  Radka vystudovala v letech 2000 až 2006 Právnickou fakultu Masarykovy univerzity. Protože její zálibou je mezinárodní právo soukromé, studovala během svého studia také současně na Leopold-Franzens-Universität Innsbruck v Rakousku, a později také na Hague Academy of International Law v Nizozemsku a na John Marshall Law School ve Spojených státech amerických. V roce 2011 dokončila Ph.D. v oblasti mezinárodního práva soukromého a obchodního. Plynule mluví anglicky a německy.

  zpět

 • Volné pracovní pozice

  V současné době nehledáme posilu do našeho týmu. V případě Vašeho zájmu však můžete zaslat Váš životopis a motivační dopis na adresu info@ak-chlebcova.cz

  zpět

 • Právní služby

  Zaměřujeme se zejména na tyto oblasti:

  Za účelem zvýšení Vaší jistoty, že smlouva bude řádně a včas splněna, nabízíme také služby úschovy finančních prostředků. Advokát v tomto případě vystupuje jako nezávislá třetí strana, která na základě smlouvy uzavřené mezi advokátem a ostatními smluvními stranami převezme do úschovy finanční prostředky. Může se jednat např. o kupní cenu nemovitosti nebo cenu, která má být placena na základě smlouvy o dílo. Finanční prostředky jsou po celou dobu uloženy na speciálním účtu v bance.
  Finanční prostředky zůstanou v úschově u advokáta, dokud nebude řádně realizována transakce mezi smluvními stranami a splněny dohodnuté podmínky pro jejich výplatu. V případě, kdy se transakci nepodaří řádně zrealizovat, budou finanční prostředky z úschovy v souladu s uzavřenou dohodou vráceny straně, která je do úschovy složila. Úschova tak umožní naplánovat Vaši transakci zcela bez obav, pokud si nejste jisti splněním smlouvy druhou smluvní stranou. Výhody oproti notářské či bankovní úschově jsou zejména menší formálnost procesu zajištění úschovy a nižší náklady realizace úschovy.